ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและประกาศทางกฎหมายเหล่านี้ระบุ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

เมื่อคุณสมัครใช้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ หรือทำการเรียกดูเว็บไซต์ www.xxxmovie18.com  เท่ากับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งพร้อมที่จะใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยความรอบคอบ เนื่องจากการใช้บริการของเราอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณ

โดยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ” และ “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง ส่วน “เรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง www.xxxmovie18.com ซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือลบหรือปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

  1. อายุของผู้ใช้งาน : ผู้ใช้งานที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี จึงจะสามารถรับชมเนื้อหาต่าง ๆ ของเราได้ เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้งานตามลำพัง โดยจะเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ต่อเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ ยุติ ดัดแปลง หรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และจะมีการแจ้งในประกาศผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  1. การเข้าถึงเนื้อหา : บริษัทมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดแก่คุณภายใต้วัตถุประสงค์ส่วนตัวและมอบข้อมูลภายในเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และการออกแบบ เค้าโครง รูปลักษณ์ของ www.xxxmovie18.com ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ที่ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง คัดลอก หรือทำซ้ำ เว็บไซต์นี้
  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า : เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคใด ๆ ในการทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา
  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท : คุณอาจพบข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ใช่ของเราปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ เพราะบริษัทไม่ได้เป็นผู้พัฒนาข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด ดังนั้น เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ไม่ใช่ของเรา ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ และเราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของเรา